Qigong en kinderen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Blog
  • Bericht reacties:0 Reacties

Een globale trend

Wereldwijd gezien is er een trend zichtbaar dat de beleving van stress toeneemt. Waar dit precies aan ligt, is niet eenzijdig te verklaren. Meerdere factoren liggen hieraan ten grondslag. Gelukkig doet Nederland het internationaal gezien niet slecht al maken ruim 25% van de mensen in ons land op een ongezonden manier zich zorgen. (zie deze link)
Logischerwijs heeft dit ook invloed en van toepassing op kinderen en jong-volwassenen.

Kinderen
Kinderen en tieners groeien tegenwoordig op in een wereld die veel van hen vraagt. Denk hierbij aan de input van technologie. Mobiele telefoons en computers worden vaak gebruikt. Naast de voordelen komen hier ook nadelen bij kijken. Volgens diverse onderzoeken neemt de aandachtspanne, bij zowel kinderen als volwassenen, af en met name de overdaad aan informatie wordt hierbij als oorzaak gezien. (zie deze link)

Qigong kan een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van mentale gezondheid door het verlagen van het stressniveau.
Dat dit belangrijk is, is te zien in de huidige tijd


Het brein van kinderen is anders dan die van volwassenen
De hersens van kinderen, zijn nog volop in ontwikkeling. Hierdoor verwerken ze informatie op een andere manier en reageren ze ook anders op stress dan volwassenen. Kinderen en tieners kunnen tot een bepaalde leeftijd moeilijk van zichzelf vaststellen of ze chronische stress ervaren of niet. Vaak komt hun stress middels symptomen in hun gedrag tot uiting.

Denk hierbij aan boosheid, onvermogen te concentreren, vermoeidheid, hyperactief, vaak naar het toilet gaan etc. Kinderen hebben bovendien niet altijd de kans zich te onttrekken van stress omdat ze in een kwetsbare en afhankelijke situatie zitten. Als voorbeeld een probleemsituatie in hun thuisomgeving.

Onderzoek naar de invloed van Qigong op kinderen
Gerd Brolin, een Zweedse docent, heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Qigong beoefenen door één semester Qigong aan te bieden aan haar klas. Aan kinderen met de leeftijd was 7 tm 9 jaar oud. In haar onderzoek nam de tijdsduur van oefenen geleidelijk toe en dit gecombineerd met vragen die ze de kinderen, met alle voorzichtigheid, heeft gesteld. De kinderen konden er moeilijk over praten. Als gevraagd werd over wat stress voor hen betekenden, veranderde vooral hun gezichtsuitdrukkingen sterk. Of de handen werden onrustig door afleiding te zoeken.

Kinderen noemden symptomen als het hart wat sneller klopt, spanning in het lichaam, als een slechte droom, ervaren buik- of hoofdpijn, om enkele voorbeelden te noemen. Als de kinderen werden gevraagd wat ze doen om weer kalm te worden antwoorden ze bijvoorbeeld spelen met vrienden, met de hond of kat spelen, tv kijken, spelletjes doen op de computer of een boek lezen.

Verbetering
De resultaten van haar onderzoek waren dat de kinderen vooruit gingen op meerdere gebieden. Zo werd bijvoorbeeld de tijd dat de kinderen konden oefenen langer, een verhoogd bewustzijn van het lichaam, een verhoogde motorische controle. Sociaal gezien werd verbetering gezien in het verminderen van conflicten onderling, met name bij jongens. Bekijk ook deze video van Qigong lessen in Portugal waar soortgelijke bevindingen in beeld worden gebracht.

Door mentale gezondheid te gaan zien als methode en een gereedschap voor goed leven in plaatst van een einddoel, kan bij mensen van jongs af aan worden gewerkt aan duurzame stressreductie. Qigong kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Bram Griffioen
Qigong leraar bij InRoot

Geef een antwoord