InRoot

Bij InRoot streven we ernaar om met behulp van Qigong en begeleiding
het individu vanuit zichzelf aan te zetten tot duurzame gedragsverandering.

Missie

Onze missie bij InRoot is om duurzame gedragsverandering te bevorderen en een positieve impact te hebben op het welzijn van onze gemeenschap. Wij geloven dat Qigong een krachtig instrument is om lichaam, geest en ziel in harmonie te brengen. Bij InRoot streven we ernaar om individuen te inspireren, te begeleiden en te ondersteunen bij het cultiveren van een gezonde levensstijl en het creëren van innerlijke balans en welzijn.

Onze missie om duurzame gedragsverandering te bevorderen rust op drie pijlers

1- Bewustwording:

We willen bewustwording creëren over de voordelen van Qigong en het potentieel ervan om positieve veranderingen teweeg te brengen.

We delen kennis en informatie over de wetenschappelijke basis van Qigong en de impact ervan op de fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

2- Onderwijs:

We streven ernaar om hoogwaardige en toegankelijke Qigong-lessen en trainingsprogramma’s aan te bieden.

Studenten worden stap voor stap door de oefeningen begeleid, de juiste technieken aangeleerd en worden geholpen een diepere verbinding met zichzelf te creëren.

3- Gemeenschap:

We willen een ondersteunende en inclusieve gemeenschap creëren waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

We organiseren workshops, evenementen en retraites waar Qigong-beoefenaars samenkomen om hun passie voor deze kunst te delen.


Sluit je bij ons aan op deze prachtige reis naar
zelftransformatie
en een diepere verbinding met het leven.
Contact

Inroot_missie_qigong